10/28/2012

Ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում: Աշխարհագրական Վերլուծություն   Գրքում հայ իրականության մեջ առաջին անգամ ընտրությունների աշխարհագրությունը ներկայացվում է որպես գիտության ինքնուրույն ճյուղ, որը զբաղվում է ընտրական գործընթացների տարածքային կազմակերպման հիմնահարցերով: Գրքում վերլուծվում է մեր հանարապետությունում ընտրությունների ընդհանուր աշխարհագրական առանձնահատկությունները, ընտրական պրոցեսների վրա այնպիսի աշխարհագրական գործոնների ազդեցությունը, ինչպիսիք են` ուրբանիզացիան, տարաբնակեցման կառուցվածքը, սոցիալ-տնտեսական պայմանների տարածքային անհամամասնությունները և այլն:

No comments:

Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by husikghulyan.blogspot.com Enhanced by husikghulyan.blogspot.com

Post a Comment

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts with Thumbnails